09/2015 - WTZ Polkowice BLOG - WTZ Polkowice - Warsztat Terapii Zajęciowej w Polkowicach

SZUKAJ
Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprzątanie Świata

Opublikowany przez WTZ Polkowice w wydarzenia · 21/9/2015 20:36:45

W dniu 21 września uczestnicy WTZ razem z terapeutami zaopatrzeni w worki na śmieci i rękawiczki przeprowadzili akcję „Sprzątanie Świata” . Posprzątane zostały zielone tereny wokół PCUZ. Ku naszemu zaskoczeniu śmieci nie było dużo. Co świadczy o wysokiej eko-świadomości społeczeństwa i kulturze (sprzątanie po sobie). Wśród śmieci znalazły się butelki i puszki po napojach, kapsle, pety, papierki po produktach spożywczych, wycieraczki samochodowe itp.

Akcja bardzo pozytywnie wpłynęła na uczestników, zwiększając ich aktywność i świadomość ekologiczną. Osoby niepełnosprawne przekonały się, że nie każda praca się opłaca ( dostanie się za nią wynagrodzenie), ale jest praca, którą warto wykonać. Bezinteresowna praca na rzecz Świata, ekologii, społeczeństwa jest pracą, która warto podejmować. Dzięki niej możemy poprawić swoje poczucie wartości i przydatności a pracując w grupie integrujemy się z innymi.


Więcej zdjęć  TUTAJ

Recital Basi Stępniak-Wilk

Opublikowany przez WTZ Polkowice w wydarzenia · 19/9/2015 13:34:26

W dniu 19 września  w ramach „ Weekendu z Kulturą” trzech uczestników WTZ wraz z terapeutą wzięło udział w recitalu Basi Stępniak Wilk „Muzyczna bombonierka”. Spotkanie z piosenkarką odbyło się w miłej kameralnej atmosferze. Takie spotkanie z kulturą na wysokim poziomie pomogło pokonać stereotyp osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która siedzi sama zamknięta w domu i nie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym.

Uczestnictwo w recitalu pobudziło w uczestnikach zainteresowanie „piosenką z tekstem”
nie tylko o melodię chodzi ale także o słowa piosenki. Recital pozwolił osobom niepełnosprawnym odkryć zdrowy sposób na ucieczkę  od szarej rzeczywistości i ukojenie emocji.  Uczestnicy przekonali się także, że spotkanie  ze sztuką jest ciekawą formę spędzania czasu wolnego zarówno z grupą znajomych,  jak i w samotności.

Zebranie i turniej w kręgle

Opublikowany przez WTZ Polkowice w zebranie · 11/9/2015 13:33:12

W dniu 11 września 2015 odbyło się spotkanie z rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników. Pani kierownik Agnieszka Kaniewska przywitała gości i zapoznała ich w formie prezentacji z aktualnymi wydarzeniami Warsztatu. Złożyła również podziękowania za pomoc rodziców, szczególnie dla pana Wacława Kluska. Instruktor Stanisław Rapczuk przedstawił plan wycieczki po małopolsce, która odbędzie się w dniach 23-25 września 2015.

Po zebraniu goście zostali poczęstowani posiłkiem przygotowanym przez uczestników w pracowni gospodarstwa domowego. Następnie uczestnicy, rodzice i  opiekunowie wraz z kadrą terapeutyczną udali się do Aquapark Polkowice na Turniej w Kręgle.

Na zorganizowanie turnieju została przygotowana kręgielnia wraz z 4 torami. Na wstępie odbyło się losowanie składu 4 drużyn, wśród uczestników Warsztatu, ich rodziców i opiekunów prawnych. Po przydzieleniu torów zawodnicy zostali zapoznani z zasadami gry. Uruchomiono tory i rozpoczął się turniej. Rywalizacja była zacięta, zawodnicy bardzo zaangażowanie podeszli do gry. Na zakończenie zawodnikom wręczono upominki i pamiątkowe dyplomy.

Uczestnicy wyszli z turnieju bogatsi o doświadczenia zdrowej rywalizacji, zadowoleni z wysiłku przy grze i z doskonalenia swoich umiejętności skutecznego rzucania kulą w kręgle.

Przewidziane są kolejne zajęcia mające na celu kształtowanie u uczestników zachowań społecznie akceptowanych w grach towarzyskich oraz nabycie umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach sportowych przy zachowaniu zdrowej rywalizacji.


Więcej zdjęć  TUTAJ

Nordic Walking

Opublikowany przez WTZ Polkowice w spotkania · 10/9/2015 13:31:30

Cykliczne zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników Warsztatu w formie marszów z kijkami (Nordic Waking) przyjmują coraz bardziej aktywną formę. Początkowo po okolicznym terenie, potem na bieżni stadionu lekkoatletycznego a obecnie leśną drogą z Guzic do Polkowic. Nie tylko ruch , ale też kontakt z przyrodą wpływają korzystnie na efekty terapii. Wspomaga to również dobra atmosfera, żarty i zabawy.

Więcej zdjęć  TUTAJ

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego